Day: March 4, 2022

cutting expenses

วิธีลดค่าใช้จ่ายในยุคโควิดวิธีลดค่าใช้จ่ายในยุคโควิด

ในช่วงที่มีปัญหาวิกฤตจากโรคระบาด จากโควิด ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงรายรับรายจ่ายอย่างมาก ยิ่งคนที่ต้องตกงานก็คงเดือดร้อนหนักวิธีที่ทำได้ก็คือต้องประหยัดรัดเข็มขัดให้แน่นที่สุด ซึ่งก็คงต้องปรับตัวกันไม่น้อย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนทำไม่ได้ ซึ่งเราจะได้นำวิธีมาฝากกัน เข้าครัวทำอาหารเอง ช่วงที่กักตัวอยู่บ้าน ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะต่อการทำอาหารเองซึ่งถือว่าเป็นการประหยัดเรื่องค่าอาหารได้ดีวิธีหนึ่ง หากที่บ้านอยู่กัน 3-4 คน การหุงข้าว 1 ลิตร ต่อหนึ่งมื้อก็เพียงพอแล้ว ส่วนอาหารก็เน้นวัตถุดิบที่ทำอาหารได้หลากหลายยกตัวอย่างเช่น มื้อเที่ยงทำผัดค้านน้าหมู ...